Ден на отворените врати в кампус „Лозенец“, 11.12.2023