Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Медиите за нас

Премиерът акад. Николай Денков откри новия лабораторен комплекс на Българската академия на науките – кампус “Гео Милев“

Новият лабораторен комплекс на Българската академия на науките (БАН) – кампус “Гео Милев“, беше открит днес пред реконструирания блок 29

Виж още »

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022.

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo

Виж още »

СЪБИТИЯ

закриване на проекта с пресконференця

14 декември (четвъртък) 2023 г., 14 часа

зала „Цветан Лазаров“

Технически университет, София

линк за гледане на събитието:

 

На 14 декември 2023 г. в зала „Цветан Лазаров“ на бл. 8 в Техническия университет,  София (ул. „Росарио“ №1) от 14:00 часа ще се състои официалното закриване на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Програмата по Официалното закриване включва:

Ø  Документален филм за създаването на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии и Презентация на тема: „Предизвикателства и амбиции през следващия програмен период“;

Ø  Пресконференция с начален час 15:45, в която ще  участват ръководителят на проекта, членовете на Управителния съвет  и директорът на водещата организация  – Института по обща и неорганична химия на БАН.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД“

14 декември (четвъртък) 2023 г., 10 часа

София

Технически университет

На 14 декември 2023 г. кампус „Студентски град“, който се намира на територията на Техническия университет в София (ул. „Росарио“ №1, блок 8), отваря вратите на своите лаборатории за посещение. В Деня на отворените врати всички желаещи могат да се запознаят с актуалните научни изследвания и най-новите постижения на учените от ТУ, работещи главно в областите на компютърното моделиране и развитието на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг, мехатронните технологии и системи.

ОТКРИВАНЕ НА КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“

12 декември (вторник) 2023 г.

София

12.30 ч. – Рязане на лента

11.00 ч. – Ден на отворените врати

 

На 12 декември 2023 г. ще се състои Тържественото откриване на Лабораторния комплекс на БАН – кампус „Гео Милев“, който е един от трите научноизследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Събитието включва церемония „Рязане на лента“ от 12:30 ч. пред реконструирания блок 29  на ул. „Акад. Георги Бончев “ и Ден на отворените врати от 11:00 ч.

ОТКРИВАНЕ НА КАМПУС „ЛОЗЕНЕЦ“

11 декември (понеделник) 2023 г.

София

10.00 ч. – Рязане на лента

14.00 ч. – Ден на отворените врати

 

На 11 декември 2023 г. ще се състои Тържественото откриване на научноизследователския комплекс „Лозенец“, който обединява дейността на учените от два факултета на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по химия и фармация и Физически факултет.  Събитието включва церемония „Рязане на лента“  от 10:00 ч. пред реновираната сграда на ул. „Златовръх“ №28 и Ден на отворените врати от 14:00 ч.

кампус лозенец
РАБОТНА СРЕЩА
Приложни изследвания в областта на чистите технологии и съхранение на енергия

27 декември 2023 г., 10:00 часа

София Тех Парк

Лабораторен комплекс, ет. 1

На работна среща със заинтересовани фирми и организации, на която ще бъдат представени акценти и постижения от научноизследователската работа на центъра, както и възможностите за научни изследвания и бъдещи партньорства с бизнеса в областта на чистите технологии и съхранението на енергия. 

РАБОТНА СРЕЩА
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

17 ноември 2023 г., 14:00 ч.

кампус „Гео Милев“, ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия на Българската Академия на науките (ИОНХ – БАН) организира на 17 ноември 2023 г. от 14.00 часа в зала 303 на бл. 11 (ул. „Акад. Г. Бончев“) работна среща с представители на фирма „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД.  Ha форума ще се обсъдят възможностите за сътрудничество между ИОНХ и най-големия производител на цимент у нас с цел провеждане на изследвания и внедряване на технологии за намаляване на емисиите от парникови газове.

РАБОТНА СРЕЩА
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЛАВЯНЕ НА СО2

31 октомври 2023 г., 10:45 ч.

кампус „Гео Милев“, ИОНХ – БАН

На 31 октомври 2023 г. в зала 303 на бл. 11 (ул. „Акад. Г. Бончев“) в кампус „Гео Милев“ ще се проведе среща за обсъждане на актуални проблеми, свързани с опазването на околната среда. В работната среща ще участват учени от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) и представител на фирма  ТЕРАЗИД  с предмет на дейност производството на строителни материали.

финална конференция по проекта

16-18 октомври 2023 г.

с. Белчин

хотел „Белчински извор“

откриване – 16.10.2023 г., 14:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
НОВИ МАТЕРИАЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕХАТРОНИКАТА, ЕКОЛОГИЯТА И БИОМЕДИЦИНАТА

29 юни 2023 г., 10:00 часа

ЦЛПФ – БАН

Пловдив

На 29.06.2023 г. в конферентната зала на Централната лаборатория по приложна физика към БАН в Пловдив (ЦЛПФ – БАН) от 10 часа ще се проведе Национален научен симпозиум на тема „Нови материали с приложение в мехатрониката, екологията и биомедицината“.

НАУЧЕН СЕМИНАР И РАБОТНА СРЕЩА
КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД“

28 юни (сряда) 2023 г., 9:00 часа

блок 8 на ТУ – София

зала „Цветан Лазаров“

На 28 юни 2023 г. от 9.00 часа в зала „Цветан Лазаров“ на блок 8 в Техническия университет, София ще се проведе Научен семинар и работна среща. Форумът ще бъде открит от проф. дн Георги Тодоров, който е ръководител на
кампус „Студентски град“ – един от трите научноизследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.

НАУЧЕН СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ

29 май – 2 юни 2023 г.

Кампус „Гео Милев“

Институт по полимери

Институтът по полимери към Българската академия на науките (ИП – БАН) организира научен семинар с участието на поканени международни лектори и представители от бизнеса. Семинарът на тема „Екологични технологии и съвременни функционални полимерни материали“ ще се проведе в ИП-БАН от 29 май до 02 юни 2023 г. Целта е обмяна на опит и обсъждане на бъдещи сътрудничества по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ между млади учени, утвърдени специалисти и представители на бизнеса.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИЛОГИИ

27 февруари – 2 март 2023 г.

Велико Търново

България

Институтът по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките (ИФТТ – БАН) през 2023 г. в периода 27-ми февруари – 2-ри март организира в зала „Калоян“ на хотел „Меридиан Болярски“ във Велико Търново Международен семинар на тема  „Нови материали и технологии“.

Форумът с 45 участници от 6 държави е мултидисциплинарен и се провежда с цел обмен на опит и идеи между млади учени, утвърдени специалисти и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Програмата на семинара включва доклади в няколко тематични направления със значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност. Това са перспективни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Областният управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков ще бъде гост на научния форум, който ще бъде открит в 9:30 часа на 28.02.2023 г. от директора на ИФТТ и председател на Организационния комитет проф. Хассан Шамати.

СЕМИНАР
КАМПУС ЛОЗЕНЕЦ

17 февруари 2023 г., 10:00 часа

София

На 17 февруари  от 10:00 часа в кампус „Лозенец“, който е един от трите изследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, ще се проведе семинар за студенти, докторанти и млади учени. Форумът ще се състои в заседателната зала на Факултет по химия и фармация.

Структурата на кампус „Лозенец“ представлява обединение от два факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация и Физически факултет. Програмата на семинара включва запознаване на участниците с възможностите на високотехнологичното оборудване, доставено по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, в лабораториите на тези два факултета.

Семинарът ще бъде открит от ръководителя на кампус „Лозенец“ чл.-кор. Тони Спасов. В сутрешната сесия лекторите ще бъдат ръководителите на лаборатории, разположени във Факултета по химия и фармация, в който се разработват и изследват нови материали с приложение в ключови технологии като съхранение и преобразуване на енергия, катализа и екология. В следобедната сесия ще бъдат представени техниките, които се прилагат в обновените лаборатории на Физическия факултет, по проектиране на високотехнологични продукти за фотониката, за отлагане на въглеродни нанострукури, за анализ на електролити и изследване на структурните и физичните характеристики на образци с набор от различни методи: Раманова спектроскопия, фотоволтаична спектроскопия, атомно-силова микроскопия

Целта на научния форум е в снабдените с модерно оборудване и технологии лаборатории на  кампус „Лозенец“ да бъдат привлечени млади изследователи и те да започнат да работят под ръководството на утвърдени български учени.

ФИЛМ ЗА КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД“

Филмът НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ- кампус Студентски град представя възможностите на разположените в комплекса 16 лаборатории, които с модерното си оборудване осигуряват условия за провеждане на научни изследвания и изграждане на учени експерти на европейско и световно ниво, за повишаване на качеството на образование и създаване на техническия елит на нацията, за подпомагане на българската индустрия и заздравяване на връзките на науката с бизнеса.

 

Филмът за кампус „Студентски град“ е качен в Ютюб канала на проекта (https://www.youtube.com/watch?v=Bc8cn-jB3Yg)

ПЪРВА КОПКА НА ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС В КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“

8 февруари 2023 г. (сряда), 13 часа

София 

На 8 февруари 2023 г. от 13:00 часа ще започне церемонията Първа копка  на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“, намиращ се на територията на Българската академия на науките – IV километър. Тя включва  символична „първа копка“ на ул. „Акад. Г. Бончев“ пред блок 29,  чиято сграда ще бъде реновирана, и кафе брифинг във фоайето на Института по оптически материали и технологии в блок 109.

Кампус „Гео Милев“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той представлява обединение от 12 научни звена на БАН, в което  дейността на учените е  фокусирана върху каталитични и сорбционни технологии в енергетиката, транспорта и опазването на околната среда, създаване на нови функционални материали чрез екосъобразни технологии, технологии  за преобразуване и съхранение на чиста енергия,  технологии за получаване, пречистване и съхранение на водород, технологии за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства. Основната цел на провежданите изследвания в комплекса е постигане на върхови научни постижения, което ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия във важни технологични области като механика, електроника, системи за управление, електромобилност и съответно за един по-бърз преход към зелена, енергоефективна и кръгова икономика.

Въпреки че ремонтът на сградата, където ще бъдат разположени голяма част от планираните за кампус „Гео Милев“ лаборатории, предстои, за тях в 12-те научни организации на БАН вече е доставено високотехнологично оборудване от световно известни производители и се провежда интензивна научноизследователска дейност. Само през 2022 г. получените резултати са представени в 55 публикации в реномирани международни списания.

Изграждането на модерната специализирана инфраструктура на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“ ще позволи да се оформи водещ център по чисти технологии и мехатроника, в който да се провеждат изследвания на европейско и световно ниво, да се подготвят млади изследователи в приоритетните научни области на Националната програма за развитие „България 30“, да се подпомага бизнесът с иновативни решения и да се разшири връзката наука-бизнес.

Церемонията Първата копка на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“ ще бъде открита от акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН в присъствието на официалните гости г-н Атанас Пеканов – служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, проф. Сашо Пенов – служебен министър на образованието и науката, г-жа Агнес Монфре – началник отдел в ГД „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия, г-жа Елизабет Киркорова – експерт в ГД „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия, г-н Иван Попов – зам. изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“ и г-н Георги Илиев – кмет на район „Слатина“.

 

НАУЧЕН СЕМИНАР

ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES

27 ФЕРУАРИ – 2 МАРТ 2023

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В периода 27.02 – 2.03.2023 г.  ще се проведе Workshop Advanced Materials & Technologies във Велико Търново, който се организира от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“.

Форумът е мултидисциплинарен с международно участие и цели обмен на опит и идеи между млади учени, утвърдени специалисти, и партньори по проекта в следните тематични направления:

– Перспективни материали и технологии;

– Лазерни технологии и обработка на материалите;

– Сензорика.

Всички заинтересовани трябва да изпратят кратка анотация на имайл: school@issp.bas.bg.

Важни дати:

27.01.2023 г. – срок за изпращане на анотация;

27.02.2023 г. – регистрация;

27.02. – 02.03.2023 г. – провеждане на събитието.

Участниците във форума, които не са членове на колектива на проекта, не дължат такса правоучастие, но поемат сами разходите си по командироването за участие в събитието.

За повече информация  пишете на  school@issp.bas.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Реализирането на проекта през 2022 г.

15 декември 2022 г.
София
Конферентна зала на кампус „Судентски град“
Технически университет
ул. „Росарио“ №1, бл. 8
линк за гледане на събитието:
 

На 15 декември 2022 г. в Конферентната зала на кампус „Студентски град“ от 14 часа ще се състои Информационен ден на тема Реализирането на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Той ще бъде открит проф. Иван Кралов  ректор на Техническия университет в София, който е домакин на форума.

Гости на Информационен ден‘2022 ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, на Българска стопанска камара и др.

В програмата на Информационния ден с модератор проф. Георги Тодоров са включени документален филм за кампус „Студентски град“ и презентации на  ръководителите на останалите два кампуса, съставящи Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Филмът за ръководения от проф. Тодоров кампус и презентациите на чл.-кор. Тони Спасов ръководител на кампус „Лозенец“ и проф. проф. Пламен Стефанов ръководител на кампус „Гео Милев“ ще  представят резултатите от надграждането на научноизследователски структура на всеки един  комплекс, нарастването на нейния изследователски капацитет и успешното й използване. Наред с това ще има и презентации на учени за значими научни постижения за  моделирането и създаването на материали за чиста енергия, опазване на околната среда, съхранение на енергия и др. Последната презентация ще бъде на  Цветелина Владимирова експерт мониторин и контрол, за изпълнението на финансовия план и на основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта. Форумът ще бъде закрит с посещение на лабораториите в кампус „Студентски град“.

Информационният ден ще бъде заснет и излъчван в реално време, като видео материалът ще може да бъде видян в ютюб канала на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ https://youtu.be/UU6tLNzywq8.

СЕМИНАР

КАМПУС ГЕО МИЛЕВ – СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

29 юни 2022 г., 12:30 часа

София

 

На 29 юни от 12.30 часа в кампус „Гео Милев“, който е обединение и 12 научни звена на БАН и е един от трите изследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, ще се проведе семинар за докторанти и млади учени. Форумът на тема „Кампус Гео Милев – съвременна инфраструктура и изследователски възможности“ ще се състои в заседателната зала на бл. 11 ул. „Акад. Г. Бончев“.

Лекторите са  изтъкнати специалисти  с опит в експлоатацията на доставената в лабораториите на кампуса модерна научна апаратура, разработването и прилагането на аналитични техники и иновативни технологии. Те ще запознаят участниците както с възможностите на използваното оборудване, изследователски методи и оригинални технологични подходи, така и с получените резултати, докладвани на международни научни форуми и публикувани в списания с импакт фактор.

В програмата на семинара, освен лекции в зала, е включено и посещение на лаборатории.

ОТКРИВАНЕ НА КАМПУС "СУДЕНТСКИ ГРАД"

 София
16 май (понеделник) 2022 г.

10.30 часа – Рязане на лента
13.30 часа – Ден на отворените врати

Първа копка на кампус "Лозенец"

31 март 2022 г. (четвъртък), 11 часа

София

На 31 март 2022 г. от 11:00 часа ще започне церемонията Първа копка на кампус „Лозенец“. Тя включва представяне на научноизследователския комплекс от чл.-кор. Тони Спасов в заседателната зала на Факултета по химия и фармация (бул. „Джеймс Баучър“ №1) и символично полагане на основите му с „първа копка“ пред сградата за реновиране на ул. „Златовръх“ №28.

Кампус „Лозенец“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той представлява обединение от два факултета на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“: Факултет по химия и фармация и Физически факултет, в което  дейността на учените е  фокусирана върху съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства. Състои се от 13 лаборатории, които ще бъдат снабдени със съвременно оборудване и 7 от тях ще се помещават в сградата, чийто модернизиране предстои. Това ще позволи да се оформи един център по чисти технологии. В него ще се провеждат изследвания за създаване на нови материали с приложение в ключови технологии като преобразуване на енергия, катализа и екология, и който ще бъде база както за подпомагане на бизнеса с иновации, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетни за България научни области.

Гости на церемонията Първата копка на кампус „Лозенец“ ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на ИА „Програма за образование“, на община „Лозенец“, на СУ “Св. Кл. Охридски“, БАН и Техническия университет, София.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Напредъкът по проекта през 2021 г.

17 декември 2021 г.
София
зала „Проф. Марин Дринов“, БАН
линк за гледане на събитието:  https://youtu.be/UU6tLNzywq8

На 17 декември 2021 г. от 14 часа ще се състои Информационен ден на тема Напредъкът в изпълнението на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Домакин на форума е Българска академия на науките. Той ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и ще  бъде открит от председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски.

Гости на Информационен ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, на Българска стопанска камара, на Държавна агенция „Научни изследвания и иновации“ и др.

В програмата са включени презентации на учени от трите изследователски комплекса „Гео Милев“, „Лозенец“ и „Студентски град“, съставящи Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Те ще представят постигнатите резултати по изграждането на научноизследователската структура на всеки един кампус и от проведените научни изследвания с потенциал за приложение в имплантологията и роботиката, използването на алтернативни енергийни източници и намаляване на въглеродните емисии, рециклиране и пречистване на отпадъчни продукти и др. Форумът ще бъде закрит с презентация, представяща  изпълнението на финансовия план и на  основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта.

Информационният ден ще бъде заснет  и видеото ще може да бъде видяно на ютюб канала на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ https://youtu.be/UU6tLNzywq8.

Събитието в зала „Проф. Марин Дринов“ ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Участници в него могат да бъдат само лица, притежаващи зелен сертификат или отрицателни тестове.   

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

МЕДИЦИНСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА ИМПЛАНТИТЕ

22 – 23 септември 2021 г.

Златни пясъци, Варна

България

От 22 до 23 септември 2021 г. Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХА) „Акад. А. Балевски“ при  БАН организира международен симпозиум на тема  „Медицински и технически аспекти на изследователската дейност и развитието на имплантите“. Научният форум, който ще се проведе в хотел „Адмирал“ на курорта Златни пясъци край Варна,  ще бъде открит в 10 часа  на 22.09.2021 г. от директора на института проф. Людмил Дренчев.

В програмата на симпозиума са включени лекции за проблемите при използване на травматологични и ортопедични импланти и за методите, които се прилагат при тяхната разработка и усъвършенстване. Лекторите са както лекари, така и специалисти по механика, тъй като механичните аспекти в структурата и функциите на костите са предмет на биомеханиката, която е тясно свързана с инженерните науки. Сред тях са учени от AO Изследователския институт (AORI) в Давос,  Швейцария,  Университета в Лиеж, Белгия, от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Медицинския университет, Варна и от ИМСТЦХА.

15 юли (четвъртък) 2021 г., 10 часа

На 15 юли от 10 часа в кампус „Студентски град“, който е един от трите научноизследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии (Проект BG05M2OP001-1.001-0008),  ще се проведе Научен семинар. Форумът ще се състои в бл. 2, зала 2140 на Техническия университет – София.

Структурата на кампус „Студентски град“ е обединение от 4 научни организации – техническите университети в София, Варна и Габрово и Химикотехнологичния университет. 16 от всички лаборатории в кампуса, изградени със средства по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, са разположени в реконструираното ниско тяло на бл. 8 с адрес „Св. Климент Охридски“ №8.

Програмата на семинар включва запознаване на студенти и докторанти с възможностите, на снабдените с високотехнологично оборудване лаборатории в бл. 8 , за провеждане на изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др.

Целта на научния форум е в новите лаборатории под ръководството на утвърдени български учени да заработят млади изследователи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ

през 2020 г.

16 декември 2020 г.

София

Институт по механика при БАН

На 17 септември 2020 г.  ще бъде открит   Изследователския център по мехатроника и нанотехнологии в  Централна лаборатория по приложна физика, Пловдив към БАН.  На церемонията ще присъстват председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, кметът на община Пловдив г-н Здравко Димитров, представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и др.

Създаването на  Изследователския център обхваща периода 2007 – 2020 г. и е резултат от изпълнението на няколко проекта с европейско и национално финансиране, като последният от тях е проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Изследователският център по мехатроника и нанотехнологии се състои от Чиста стая клас 10 000 с два комплекса: Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване, което се използва както за разработване, изследване и структуриране на нови функционални материали (включително и с наноразмери), така и за създаване на съвременни екологично чисти технологии за тяхното получаването, а също и за създаване на иновативни продукти за трансфер в машиностроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията.

Конфигурациите на апаратурите в двата  комплекса на Чистата стая позволяват усъвършенстване и надграждане с допълнителни високотехнологични модули и това дава възможност за непрекъснато повишаване и подобряване на функционалността на създадената до момента научноизследователска инфраструктура.