Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Публикации

AвториНаименованиеСписание
T. BataklievTribological investigation of PLA–based nanocomposites by scratch and wear experimentsVisit our HTML tutorial
AвториНаименованиеСписание
AвториНаименованиеСписание
AвториНаименованиеСписание
AвториНаименованиеСписание

Патенти

Патентно ведомство на Република България http://www.bpo.bg
Регистрационен №НаименованиеИноватори
Регистрационен №НаименованиеИноватори
Регистрационен №НаименованиеИноватори

Организирани Международни конференции и семинари

НаименованиеДатаАдресТематикаОрганизационен комитет

Дипляна по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Информационен бюлетин 2018-2019 по мехатроника и чисти технологии

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПРОЕКТ Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019 - Прессъобщение Програма

ПОКАНА за ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПРОЕКТ Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019 - ПЛАКАТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПРОЕКТ Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019

Информационни материали

Годишен информационен бюлетин

Информационен бюлетин 2018-2019 по мехатроника и чисти технологии

Дипляни/Брошура за проекта

Дипляна по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дипляни и брошури на кампуси