Информационни материали

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Годишен информационен бюлетин

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2023

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2022

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2021

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2020

Информационен бюлетин „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ за 2018-2019

Дипляни/Брошура за проекта

Дипляна по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дипляни и брошури на кампуси

Кампус „Гео Милев“

Брошура за Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии в ЦЛПФ, Пловдив

Дипляна

Дипляна 2023

Брошура

Брошура 2023

Кампус „Лозенец“

Дипляна

Брошура

Брошура 2023

Кампус "Студентски град"

Дипляна

Брошура