Лаборатория за изучаване на наноструктури

Проф. дн Николай Витанов, Институт по механика, БАН

e-mail: vitanov@imbm.bas.bg

Проф. Румен Янков, Институт по механика, БАН

e-mail: iankovr@abv.bg

тел. +359 895006340

 

Охарактеризиране на нови материали и тънки покрития чрез числено експериментален подход, базиран на числено симулиране на процеса на наноиндентация и идентификация на параметрите на материалния модел на основата на данни от наноиднетацията. Използва се съвременен безразрушителен подход, базиран на измервания от нанондентация и  числени методи за решаване на нелинейната гранична задача, описваща процеса на наноиндентация.

 

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията разработва материални модели на нови обемни и слоести материали и тънки покрития, както и наноструктурни материали.

УСЛУГИ

Оборудване

Динамичен контактен модул (DCM II)  към Nanoindenter G200 (KLA Corporation, USA), даващ възможност за провеждане  на  динамична индентация с много малки натоварвания (от 3nN до 30mN) и резолюция на преместване 0.0002 nm, като обхватът на хода на индентора е 70 μm. DCM II се използва за локално охарактеризиране на:

– тънки слоеве и МЕМS;

– обемни материали, композити, полимери;

– биоматериали.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА