Ден на отворените врати в кампус „Студентски град“, 14.12.2023 г.