д-р Ивалина Трендафилова и д-р Руси Русев от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

 

В специалния брой Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на списание „Българска наука“