Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Модерни лаборатории в БАН тестват материали по европейски проекти

Още статии...

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.