Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Премиерът акад. Николай Денков откри новия лабораторен комплекс на Българската академия на науките – кампус “Гео Милев“

Новият лабораторен комплекс на Българската академия на науките (БАН) – кампус “Гео Милев“, беше открит днес пред реконструирания блок 29 на ул. “Акад. Георги Бончев“ с тържествено разрязване на лента и с Ден на отворените врати.