Среща на учени от кампус „Лозенец“ с бизнеса, 27 декември  2023 г.