Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия – комплекс

София (31 март 2022) Първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе направена в кампуса „Лозенец“ пред сградата за отредена за реновиране.


Към новината

Още статии...

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.