С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София