Център за върхови пистижения по мехатроника и чисти технологии кампус „Студентски град“, открит на 16 май 2022 г.

 Център за върхови пистижения по мехатроника и чисти технологии
кампус „Студентски град“, открит на 16 май 2022 г.