чл.-кор. Тони Спасов, проф. Весела Цакова и проф. Евгения Вълчева във в-к Homo Sciens 2023.