Информационен ден “ Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019″ , 18.12.2019