Лаборатория по оптични мехатронни технологии

Ръководител:доц. д-р Тодор Петров (ТУ – София и ИФТТ – БАН)

e-mail:petrovts@gmail.com

тел.+359 899 361287

 

Лабораторията е  съвместна научна структура между ИФТТ и ТУ, създадена по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии”. Нейният състав работи върху разработка, изследване и интеграция на лазерни технологични системи с къси и свръхкъси импулси за прецизна обработка на материали – лазерен микро- и наномашининг, 3D лазерна обработка, прецизно лазерно текстуриране на повърхности, и други. Той има интерес към сътрудничество с партньори от науката и промишлеността както от страната, така  и чужбина.

ДЕЙНОСТИ

В лабораторията се работи в три направления:

УСЛУГИ

оборудване

СИСТЕМА ЗА МИКРО И НАНО-ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

Лазерен източник Pharos PH2-SP-HP with BiBurst (LIGHT CONVERSION INC.) – тази лазерна система позволява покриването на голям набор приложения, заради широкия набор от параметри за пренастройка, за които обикновено са нужни няколко отделни лазерни източника:

 • Продължителност на лазерния импулс в диапазона 170 fs – 20 ps с възможност за плавна пренастройка;
 • Дължина на вълната – 1030 nm, 515 nm и 353 nm;
 • Честота на повторение на импулсите – от единичен импулс до 1 MHz;
 • Енергия в импулса до 0.5 mJ;
 • Средна мощност 10 W;
 • Поляризация – линейна, хоризонтална;
 • Качество на снопа – TEM00; M2 < 1.3;
 • Размер на лазерното петно – 2.9 mm;
 • Модул за генерация на пакети от импулси (burst-in-burst/BiBurst module) – дава възможност за генериране на пакет от импулси, с възможност за контрол на продължителността на отделните импулси и отстоянието между тях в пакета.

Лазерен сканер IntelliSCAN III 14 (SCANLAB GmbH) с f-theta lens (LINOS GmbH) със софтуер за управление laserDESK– позволява прецизно водене на лазерния сноп:

 • Размер на работно поле 95 mm x 95 mm (1030 nm, f = 160 mm);
 • Покритие за 353 nm, 515 nm и 1030 nm;
 • Скорост на маркиране до 2.0 m/s;
 • Скорост на позициониране до 5.0 m/s;
 • Скорост на писане до 680 cps.

Двуосна линейна координатна маса PlanarDL100XY (AEROTECH INC) и вертикална линейна нано-позиционираща маса ANT130LZS-035 (AEROTECH INC) със софтуер за управление A3200 Motion Composer и софтуер за създаване на обекти CADFusion – за прецизно позициониране (XYZ) на обекта на обработка:

 • Размер на работно поле XY 100 mm x 100 mm;
 • Точност XY ±0.4 µm;
 • Максимална скорост XY 500 mm/s;
 • Движение Z 35 mm;
 • Точност Z ±2.5 µm;
 • Минимална стъпка Z 2 nm.

Прецизен измервател на отместване ILD2300-20 (Micro-Epsilon Inc.) – за контрол на позицията на обекта на обработка в Z направление:

 • Обхват на измерване 20 mm;
 • Разрешение 0.3 µm.

СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ С КЪСИ ЛАЗЕРНИ ИМПУЛСИ

Предстои закупуването на Интегрирана лазерна система с наносекундни импулси за 3D обработка на материали – тази лазерна система ще позволява извършването на редица индустриални и технологични приложения – лазерно рязане, лазерно гравиране, лазерно заваряване, и други.

СИСТЕМА ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Лазерен сканиращ микроскоп Zeiss LSM 900, базиран на оптичен микроскоп Axio Imager.Z2m. LSM 900 използва лазерна светлина в конфокална оптична схема със сканиращ модул за създаване на триизмерно представяне на пробата. ZEISS LSM 900 може да извършва анализ на материали в 2D и 3D в широк набор от режими на работа: Brightfield и Darkfield, Circular Differential Interference Contrast, Polarization Contrast и Polarization.

Основни параметри:

 • Основа: Axio Imager Z2m;
 • z drive: най-малко преместване 10 nm;
 • Лазерен модул (405 нм): едномодов лазерен модул (5 mW);
 • Скенер: две независими, галванометрични сканиращи огледала;
 • Резолюция на сканиране: от 32 × 1 пискела до 6,144 × 6,144 пиксела;
 • Скорост на сканиране: макс. 8 изобр./сек с 1024 × 256 пиксела

   макс. 2 изобр./сек с 1024 × 1024 пиксела;

 • Увеличение при сканиране 0.5× to 40×; плавно променливо;
 • Поле на сканиране: 12.7 мм × 12.7 мм;
 • Латерална резолюция до 120 nm;
 • Апертура: основна апертура с зададен размер и позиция, автоматична настройка;
 • Данни: 8-bit и 16-bit;
 • ZEN Imaging Software: софтуерен пакет за извършване на измервания (топография, измервания на слоеве, флуоресценция, микроскопия);
 • ConfoMap: софтуерен пакет за анализ и реконструкция на топографски данни.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА

Посещение на лабораторията от групата на доцент Марек Косик, доктор на науките, ръководител на Отдела по приложение на плазмата и лазерно инженерство в Института по проточни машини на Полската академия на науките.