ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Напредъкът по проекта през 2021 г. 17 декември 2021 г.