ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Реализирането на проекта през 2022 г.