ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКТИВНИ ТЕХНОЛОТИИ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКРИТИЯ И КОМПОНЕНТИ ЗА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ

Ръководител:

инж. Йоанна Георгиева Костова (ИМСТЦХА-БАН)

e-mail: joanna_hristova@abv.bg

тел. 02/4626 360

Лабораторията извършва моделни ускорени и електрохимични корозионни изпитвания на метални, наномодифицирани материали и покрития;  прецизен термогравиметричен (TGA) и диференциален сканиращ калориметричен (DSC) анализ едновременно на една и съща проба. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията са научноизследователски колективи със сходни научни интереси и организации, които работят в областта на металознанието.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

Оборудване

Лабораторията за активни технологии, функционални покрития и компоненти за мехатронни системи разполага с:

Потенциостат за електрохимично изследване на корозионните характеристики PGSTAT 204, METHROM AUTOLAB

Камера за циклични корозионни изпитвания в условията на солена мъгла Q-FOG CCT/1100, Q-LAB

Възможност за изпитвания по стандарти: ISO 9227; ISO 6270-2,  IEC 60068-2-52;  IEC 60068-2-11;  ASTM B117  при изследване на корозионната устойчивост на метални материали и покрития.

Комплекс за прецизни термични анализи

Комплексът включва:

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА