Лаборатория за вибрационни и акустични мехатронни технологии

СЕКЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СИНТЕЗ И ИЗПИТВАНЕ НА ВИБРО-И ШУМОЗАЩИТНИ ТЕХНОЛОГИИ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. д-р инж. Михаил Тодоров

e-mail: michael.todorov@tu-sofia.bg

тел. 02 965 39 77

В секцията се извършват изследвания в областта на мехатронни технологии за вибро- и шумозащита, с основно приложение в транспортната наземна и авиационна техника (с акцент – безпилотни летателни апарати), както и тяхното приложение при ветрогенератори.

ДЕЙНОСТИ

Секцията извършва научноизследователски дейности в областта на мехатронни технологии за вибро и шумозащита, с основно приложение в транспортната наземна и авиационна техника, както и тяхното приложение във ветрогенераторните установки:

УСЛУГИ

оборудване

БЕЗЖИЧНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА СИЛИ И МОМЕНТИ НА ATI INDUSTRIAL AUTOMATION, INC.

 • NANO 17 – измерва сили до 25 N и моменти до 250 N.mm
 • NANO 25 – измерва сили до 125 N и моменти до 3 N.m
 • DELTA – измерва сили до 330 N и моменти до 30 N.m
 • Безжичен интерфейс без външна електорника със стандарт IEEE802.11 a/b/g/n с честотен диапазон от 2.4 до 5.0 GHz
 • 3D принтер ZAXE X1

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФЛУИДНИ ПОТОЦИ СЪС СОФТУЕРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ DANTEC DYNAMICS

 • Лазер – Dual Power B 200-15
 • Две камери HiSense Zyla USB sCMOS 5.5 MP
 • Оптика с постоянно регулируемо фокусно разстояние
 • Окачване за камерите с две лагерни глави и монтажен мост
 • Компютърна система за обработка на параметрите на флиудните потоци с включен специализиран софтуер за обработка на параметрите на потока – DynamicStudio
 • Синхронизатор с висока разделителна способност с 8 канален блок
 • Аерозолен генератор – FT700CE

ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧЕН СТЕНД

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА