Международен семинар „Нови материали и технологии“, Велико Търново, 28 февруари – 2 март, 2023 г.