Международен симпозиум, Златни пясъци, Варна, 22-23 септември 2021 г.