Научен семинар с международно участие, Институт по полимери, 29 май – 2 юни 2023 г.