ОТКРИВАНЕ на Изследователски център Мехатроника и нанотехнологии ЦЛПФ -Пловдив, 17.09.2020