Работна среща „Среща на бизнеса с науката“, 17.12.2018