Семинар среща с бизнеса, кампус „Студентски град“, 27 април, 2023 г.